Skræddersyet viden til din kommune

Skræddersyet viden til din kommune

Sweco

Sweco leverer en lang række egenudviklede softwareløsninger til planlægning og forvaltning af vores fysiske omgivelser. Vores værktøjer gør det muligt at binde planlæggernes viden og kommunens data sammen i velgennemtænkte workflows, der let giver ny indsigt, viser mønstre og tendenser.

Analyserne spænder bredt og er målrettet planlægning. De omfatter standard-analyser af for eksempel befolkning, bygnings- og boligmasse, tilgængelighed og trafik. Dækkes behovet ikke af en standardanalyse, kan der laves tilpassede analyser, der gør det muligt at besvare specifikke og komplekse spørgsmål.

Resultatet vises i en tabel, graf, kort eller i en Excel-tabel til videre bearbejdning, afhængigt af det konkrete behov. På den måde er det muligt at imødekomme analysebehov i planlægningsprocessen – og skabe kvalificerede svar ud fra komplekse data.

Analyserne er uafhængige af platform og kan bruges i de systemer, som brugerne allerede kender.

Sweco er en international rådgivende arkitekt- og ingeniørvirksomhed, der løser opgaver for offentlige og private kunder inden for bæredygtigt byggeri, vand, energi, veje og jernbane over hele verden. Vores løsninger understøtter opgaver indenfor fysisk planlægning, forvaltning, drift, vedligeholdelse og formidling. Samtlige danske kommuner anvender i dag en eller flere løsninger fra Sweco. Vores løsninger udvikles af højtuddannede ingeniører og dataloger, der udnytter virksomhedens store domæneviden.

Tilbage til programmet.