Park- og Naturforvalterenes Vintermøde 2019

Park- og Naturforvalterenes Vintermøde 2019

Kampen om pladsen!

Park- og Naturforvalterenes Vintermøde 2019

Øget brug af grønne områder skaber slid, problemer med affald og konflikter mellem anvendelser. Situationen forstærkes af byfortætning og politiske ønsker om at finansiere infrastruktur og byudvikling ved at inddrage grønne åndehuller. Vestamager og DSB-grunden i Gentofte er aktuelle ”kamppladser” og symboler på udfordringen.

Hvordan sikrer vi i denne situation både volumen og kvalitet i byernes grønne rum til glæde for fællesskabet og eksisterende og kommende beboere? Kan vi måle og dokumentere belastningen på vores byrum og grønne områder, når vi oplever, at slid og affald dræner vores driftsressourcer?

Og ikke mindst: Hvordan får vi vores egen grønne selvforståelse udviklet, så vi står styrket i spillet om byernes fremtid, ve og vel.

Konferencen afholdes på Nordatlantisk Hus i Odense.

Se invitation

Sted
Odense
Pris
Pris for medlemmer af Park- og naturforvalterne 950 kr. + moms. Pris for ikke-medlemmer 1.950 kr. + moms
Tilmeldingsfrist
1. februar 2019. Efter denne dato er tilmeldingen bindende.