Lokalplanlægning – teori og praksis

Den danske Landinspektørforening:

Det er kursets primære formål at give deltagerne et detaljeret kendskab til lokalplanlægningens grundlæggende jura og reguleringsmuligheder, samt en værktøjskasse med fokus på de problematiske emner, som planlæggeren typisk støder på – både i planloven og i anden lovgivning.

Lokalplaner er et centralt redskab for byudvikling og sikring af ejendomsrettigheder, og kurset klæder deltagerne på til at udarbejde hensigtsmæssige, men også holdbare lokalplaner.
Kommunerne taber en del sager om lokalplaner ved Natur- og Miljøklagenævnet eller domstole-ne, og der viser sig ofte problemer med at fortolke lokalplanerne i virkeliggørelsesfasen.
Samtidig kan lokalplaner i visse tilfælde medføre erstatningssager, selv om planlægning som udgangspunkt er erstatningsfri regulering.

Den seneste revision af Planloven gav anledning til en række ændringer, hvor der bl.a. blev lagt op til at lokalplanlægning skal være et mere fleksibelt redskab, hvor lokalplanprocesser skal af-stemmes med de nutidige krav til bl.a. hurtighed og effektivitet. På kurset vil vi – indledningsvis - vurdere og drøfte erfaringerne med revisionen, og konsekvenserne heraf – i et lokalplanperspektiv.

 

Læs mere om kurset og tilmeld dig her

Sted
Vejle
Dato