Fremtidens Landskaber – visioner og planer for det åbne land

Boglancering

Eftermiddagen byder på tre faglige perspektiver på fremtidens landskaber samt præsentation af bogen og efterfølgende reception.

Med udgangspunkt i 12 planprojekter fra forskellige steder i Danmark vises aktuelle forestillinger om landskabernes fremtid samt nye bud på fremtidens planlægning i det åbne land. Planprojekterne har alle indgået i programmet Fremtidens Landskaber og er gennemført i perioden 2013-17. Bogen rummer desuden tilbageblik på fortidens landskaber og de planer og visioner, der har medvirket til deres udvikling; hertil væsentlige teoretiske diskussioner om planlægning og udvikling i det åbne land. 

I Fremtidens Landskaber har vi arbejdet med at skabe nye visioner for landskabernes fremtidige indretning og udvikling. Udgangspunktet har været at bringe forskellige interessenter, offentlige som private, sammen i en fælles planproces. Planlægningen har dermed handlet om at udviklet landskabet som et sted - om ’place making’ - samtidig med de arealkonflikter, der optræder i et hvert landskab, er forsøgt håndteret.

Læs mere om arrangementet her

Sted
Frederiksberg
Dato
Kursusdato