Administrativt og juridisk stærk person til byplanopgaver

Silkeborg Kommune

Der er tale om en planlæggerstilling, hvor dine primære opgaver bliver gennemførelse af mindre lokalplaner, dispensationssager og håndtering af borgerhenvendelser. Du får din egen opgaveportefølje, hvor du har ansvar for sammen med dine kolleger at sikre god kvalitet og fremdrift. Du kommer desuden til at spille en væsentlig rolle i teamet, hvad angår kvalitetssikring og færdiggørelsesassistance.

Du skal kunne trives med en travl hverdag med vægt på teamsamarbejde, selvledelse og tillidsfuld omgang med både chefer og kolleger. Vi forventer du har et naturligt talent for og lyst til at arbejde struktureret og effektivt med din opgaveportefølje.

Kontaktperson
Trine Skammelsen
Ansøgningsfrist
Lemvig Kommune
Ansøgningsfrist:
Kerteminde Kommune
Ansøgningsfrist: