Leder af Plan & Udvikling

Ny leder, ny afdeling, nye muligheder. Er den nye leder dig? 

Den fortsatte udvikling af vores byer og lokalområder er et centralt omdrejningspunkt for udviklingen af Hedensted Kommune og er grundlaget for en livlig, decentral kommune med skoler, dagpasningsmuligheder og fritidsaktiviteter. 

Der er gennem de sidste år sket en betydelig koordinering af indsatserne indenfor dette arbejdsfelt. Imidlertid er der potentiale for yderligere for samarbejde – og dermed styrkelse af indsatsen – fordelt på tre indsatsområder:

  • Fysisk planlægning og udvikling
  • Understøttelse og facilitering af politisk dialog og betjening
  • Strategisk og fagligt samspil i forhold til kommunens øvrige områder

Med baggrund heri oprettes en ny afdeling: Plan & Udvikling. Samtidig oprettes der en ny stilling som leder af afdelingen med reference til kommunaldirektøren.

Hedensted Kommune
Kontaktperson
Jesper Thyrring Møller
Ansøgningsfrist
Høje-Taastrup Kommune
Ansøgningsfrist:
Norddjurs Kommune
Ansøgningsfrist:
Kolding Kommune
Ansøgningsfrist:
Aalborg Kommune
Ansøgningsfrist: