Byplanlægger til Teknik og Miljø

I Haderslev Kommune vil vi helhedstænkningen, og derfor består Afdelingen for Planlægning af både planlæggere, trafikplanlæggere og naturplanlæggere. Vi er 20 engagerede og kompetente medarbejdere, der arbejder tæt sammen og tilsammen besidder en bred vifte af faglighed. Vi hjælper og støtter hinanden i en travl hverdag, hvor der skabes plads til fordybelse og sjov. Vi vil hinanden.
 
Med dig på holdet vil vi være 11 planlæggere, som arbejder med kommune- og lokalplanlægning, plan- og landzoneadministration, byudvikling, bevaringsværdige bygninger, klima, kystbeskyttelse, VVM, miljøvurdering og energiplanlægning. Vi arbejder både med projekter og de daglige gøremål i forbindelse med myndighedsrollen.

Haderslev Kommune
Kontaktperson
Christina Vedel-Birch Andersen
Ansøgningsfrist
Høje-Taastrup Kommune
Ansøgningsfrist:
Norddjurs Kommune
Ansøgningsfrist:
Kolding Kommune
Ansøgningsfrist:
Aalborg Kommune
Ansøgningsfrist: