Konference om mobilitet og byudvikling

- Visioner for et nyt banegårdskvarter ved Aarhus H

Området omkring Aarhus Hovedbanegård er under forandring. Rutebilstationen skal flyttes, indretningen af Banegårdspladsen skal genovervejes, og der planlægges for op til 200.000 nye kvadratmeter blandet bolig, erhverv og detailhandel i området. Blandt andet har Aarhus Byråd lige igangsat undersøgelser om at bygge by hen over Banegraven.
Banegårdskvarteret skal udvikles, så det både bliver en attraktiv bydel og et
velfungerende trafikalt knudepunkt. Men hvad skal det være for et område?
Hvilken slags by vil vi gerne have?

Konferencen indgår i den visionsproces, der er igangsat for helhedsplanlægningen af Banegårdskvarteret. Visionen skal ligge klar i slutningen af året.

Sæt kryds i kalenderen torsdag den 31. oktober, hvor du har mulighed for
at høre fem internationalt anerkendt eksperter tale om den nyeste viden og
tendenser indenfor mobilitet og byudvikling. Derudover vil eksperterne ogsådeltage i en paneldebat, hvor de vil give deres bud på udviklingen af det nye Banegårdskvarter.

Læs mere om konferencen og tilmeld dig her

Sted
Aarhus
Dato
Kursusdato