Boligstrategisk koordinator

Vi søger en alsidig medarbejder, der skal virke som Vejles boligstrategiske koordinator, med interesse og gerne med erfaring inden for byudvikling, fremtidens boformer, strategisk boligudvikling og boligpolitik.

  • Har du erfaring med byudvikling, er du på forkant med nye boformer, boligtyper og boligpolitiske tendenser og kan du bringe din viden i spil både internt og eksternt?
  • Kan du netværke, skabe stærke samarbejdsrelationer og tværfaglige fællesskaber?
  • Kan du favne både strategiske udviklingsprojekter og hands-on sekretariatsfunktioner?
  • Har du erfaring fra en politisk ledet organisation og indsigt i den almene boligsektor?
  • Og evner du at kommunikere letforståeligt og levende – så både 1:1 formidling og fondsansøgninger får gennemslagskraft og vækker begejstring? 

Så er det måske dig, der skal stå i spidsen for vores spændende udviklingsprojekt, hvor vi skal implementere vores fremtidige boligpolitik.

Formålet er at styrke det boligstrategiske fokus i Vejle og sikre et mangfoldigt og attraktivt udbud af boliger, idet Vejle Kommune oplever en stærk vækst og positiv tilflytning til både Vejle by og kommune.

Vejle Kommune
Kontaktperson
Thomas Kirsten
Ansøgningsfrist
Ringkøbing-Skjern Kommune
Ansøgningsfrist:
Horsens Kommune
Ansøgningsfrist:
Hørsholm Kommune
Ansøgningsfrist: