Kvalitetledelse i byudvikling - når visioner møder virkeligheden

Hvordan arbejder man med at skabe kvalitet i byudvikling? Og hvilke værktøjer kan man bruge for at sikre, at visioner og den ønskede kvalitet realiseres i de færdige byggerier og i omgivelserne?

I partnerskab med fire kommuner gennemfører Realdania By & Byg fire byudviklingsprojekter: Køge Kyst, Nærheden ved Hedehusene, Kanalbyen i Fredericia og Naturbydelen Ringkøbing K. Herigennem har vi opnået erfaringer med kvalitetsledelse i byudvikling og investorprojekter.

Som optakt til en ny publikation om kvalitetsledelse, som udkommer i foråret 2020, inviterer vi til to erhvervsarrangementer i hhv. Køge og Fredericia med oplæg, debat og rundvisning, hvor byudvikleren, kommunen og en investor/bygherre deler deres praktiske erfaringer med kvalitetsledelse i byudvikling ud fra hver deres perspektiv. Arrangementerne retter sig særligt mod kommuner, bygherrer/developere og rådgivere, men alle interesserede er velkomne.

Læs mere om arrangementerne

Sted
Køge & Fredericia
Dato
Kursusdato