Medarbejdere til klima (grøn omstilling) og til kystbeskyttelse og natur

Brænder du for at sikre grøn omstilling i en kommunal kontekst eller banker dit hjerte for benyttelse og beskyttelse af naturen, men også for at afbøde virkninger af klimaændringer? 

Trives du samtidig med samarbejde på tværs af fagområder, og at skulle drive samskabelsesprojekter med borgerne, så har vi jobbet til dig. 
Vores byråd har sat grøn omstilling og klima på dagsordenen, og har derfor besluttet at opprioritere opgaver inden for klima og natur. Vi slår derfor 2 stillinger op til ansættelse i starten af 2020 i vores nye afdeling Klima og Natur. 

Med et stort åbent land med meget værdifuld natur, mange vandløb, store områder med drikkevandsinteresser og et stort fjordområde, ønsker byrådet at sætte ekstra fokus på visionær og hensigtsmæssig kystsikring, kommunens naturværdier, samt at arbejdet med den grønne omstilling bliver opprioriteret.

Frederikssund Kommune
Kontaktperson
Mads Lindberg Christiansen
Ansøgningsfrist
Kerteminde Kommune
Ansøgningsfrist:
Faaborg-Midtfyns Kommune
Ansøgningsfrist:
Esbjerg Kommune
Ansøgningsfrist:
Esbjerg Kommune
Ansøgningsfrist:
Esbjerg Kommune
Ansøgningsfrist:
Svendborg Kommune
Ansøgningsfrist:
Svendborg Kommune
Ansøgningsfrist:
Københavns Universitet
Ansøgningsfrist:
Niras
Ansøgningsfrist:
Nyborg Kommune
Ansøgningsfrist:
Fredericia Kommune
Ansøgningsfrist: