Fodgænger 2.0

Fodgænger 2.0

Byforskning uden grænser

Vi sætter fokus på den måske mest almindelige og udbredte måde at være mobil på, nemlig at bevæge sig til fods. Trods sin almindelighed er byplanlægning for fodgængere et emne, som er ved at blive ”genopfundet” – eller i det mindste re-aktualiseret. Dette er en tendens, vi ser internationalt, med en række byer verden over, der udvikler forgængerstrategier og fodgængerplaner. I dansk kontekst kan man sige, at det både handler om bymidtestrategierne og kommunernes aktuelle forsøg på at ”få bilerne ud af byen”. 

Men det handler også om retten til byen og kampene om funktionerne i byrummene. Og så handler det ikke mindst om fodgængerpraksis som mere end en transportform – som en måde at være på! På  denne praktikerkonference sætter vi derfor både fokus på mobilitet, byrumsdesign, by- og trafikplaner samt design- og arkitektoniske bud på den gode fodgængerby. Konferencen arrangeres i et samarbejde mellem Dansk Byplanlaboratorium og Center for Strategisk Byforskning (CSB) ved Aalborg Universitet, Arkitektskolen i Aarhus og Københavns Universitet. 

Konferencen er den tiende i rækken af konferencer under overskriften Byforskning uden grænser, hvor forskere fra CSB formidler deres resultater til fagets praktikere, og hvor praktikerne har mulighed for at kvalificere forskernes arbejder.

Sted
Aalborg
Pris
kr. 975
Kursusdato
Tilmeldingsfrist
24. februar 2020. Efter denne dato er tilmelding bindende.