Natursagsbehandlere til Park og Natur, By- og Landskabsforvaltningen

Vi søger tre naturmedarbejdere til at løse myndighedsopgaver indenfor naturområdet. Ved den ene stilling er der tale om en fastansættelse, mens de to øvrige stillinger er midlertidige ansættelser på henholdsvis 2 år og 1 år (barselsvikariat). Tiltrædelse ønskes snarest muligt. Du bedes angive i din ansøgning, hvilke af stillingerne du søger.

Stillingerne er placeret i Team Natur i Park & Natur, hvor opgaverne løses selvstændigt med sparring i teamet. Der foretages ofte besigtigelse i felten og i direkte dialog med ansøger/lodsejer m.fl.

Teamet varetager myndighedsopgaver i relation til naturbeskyttelsesloven, planloven og museumsloven. En væsentlig opgave i teamet er løbende overvågning og opdatering af data om de beskyttede naturarealer i kommunen, hvor vi selv udfører kortlægningen. Teamet arbejder med flere naturgenopretningsprojekter – både større og mindre arealer – ligesom biodiversitet, FN's Verdensmål og bæredygtighed er centrale emner i teamets arbejde.

Aalborg Kommune
Kontaktperson
Anne Marie Overgaard
Ansøgningsfrist
Lolland Kommune
Ansøgningsfrist:
Lolland Kommune
Ansøgningsfrist:
COWI
Ansøgningsfrist:
Vejle Kommune
Ansøgningsfrist:
Vejle Kommune
Ansøgningsfrist:
Aalborg Kommune
Ansøgningsfrist:
Århus Kommune
Ansøgningsfrist:
Herning Kommune
Ansøgningsfrist:
Københavns Kommune
Ansøgningsfrist:
Københavns Kommune
Ansøgningsfrist:
Gribskov Kommune
Ansøgningsfrist:
Gentofte Kommune
Ansøgningsfrist:
Silkeborg Kommune
Ansøgningsfrist: