Mobilitetsplanlægger til mobilitet, anlæg og drift

Vil du være med til at udvikle fremtidens mobilitet i Aarhus Kommune – en god by for alle? Den skal være effektiv og grøn!

Teknik og Miljø søger en planlægger til Mobilitetsafdelingen, med blik for helhederne og evnen til at samtænke mobilitet og byudvikling.

Aarhus Kommune har vokseværk og er i en rivende udvikling i skiftet fra at være en stor by til en storby. Vi oplever en massiv tilflytning af borgere og arbejdspladser og hvert år vokser kommunen med 5.000 nye borgere. Det stiller store krav til planlægningen og udviklingen af vores mobilitetssystem.  Vi skal sikre en god adgang til arbejdspladser, boliger og handelsliv og samtidig fastholde og udvikle det gode liv i byen og de grønne oaser, som Aarhus er kendt for.

Aarhus Kommune
Kontaktperson
Martin Ravn Pape Jensen
Ansøgningsfrist
Hørsholm Kommune
Ansøgningsfrist:
Aarhus Kommune
Ansøgningsfrist:
Aalborg Kommune
Ansøgningsfrist: