Arrangement Studietur 2020: Røde Wien

Wien har gennem de sidste 100 år ført en aktiv og progressiv boligpolitik, hvor boligen ses som afgørende for social sikkerhed. Hvor der løbende eksperimenteres i nye blandede boformer, og hvor målet er at blande forskellige indkomstgrupper og undgå ghettodannelser. Denne politik er ikke bare relateret til nybyggeri men praktiseres også i byfornyelsen, som er højt prioriteret og foregår på støttede vilkår. Siden 1984 har kommunen haft en fond, som skal sikre en fremsynet jordpolitik ved at opkøbe jordarealer med henblik på byggemodning og senere byggeri.

FAB vil stræbe efter at belyse den konkrete boligpolitik og byudvikling via den kommunale planvinkel og gennem kontakter til boligorganisationer og enkeltpersoner. Målet med turen er som sagt at give faglig inspiration og debat om boformer, bæredygtighed, byudvikling og byomdannelse. Og så selvfølgelig også at styrke netværket - socialt og fagligt - på tværs af turdeltagerne.

Læs mere om arrangementet her

Sted
Wien, Østrig
Dato
Kursusdato
-