Lysets Dag

Der er mange agendaer i spil i dagens samfund. Indenfor byggeri taler vi om temaer som bæredygtighed, cirkulær økonomi, miljø- og sundhedspåvirkninger, energibesparelser og meget mere.

Energirammer for byggerier er ofte hårdt ind over beslutningerne, men i sidste ende bygger vi til og for mennesker! Lysets Dag sætter i år fokus på denne tematik med udgangspunkt i FN’s 17 verdensmål.

Dansk Center for Lys har inviteret nogle af de førende arkitekter, der arbejder aktivt ud fra verdensmålene, og en række forskere fra aktuelle lysprojekter til at dele deres viden på Lysets Dag.

Der rettes et særlig fokus mod det nye kontor, skoler og status for LED.

Dagen slutter på festlig vis med uddeling af Den Danske Lyspris.

Læs mere om arrangementet her: 

Dato
Kursusdato