Byplanlægger

Lolland Kommune har sammen med Realdania og A. P Møller Fonden indgået et partnerskab om realiseringen af udviklings- og investeringsplanen ’Nakskov 2030’, som anlægger et helhedssyn på byen og dens udviklingsmuligheder. Hensigten er at give det fysiske miljø et samlet løft og koncentrere indsatsen om de tre nedslagspunkter, der har den største kulturhistoriske værdi og det største turismemæssige potentiale: Nakskov bymidte, Nakskov Havn samt Hestehovedet og fjorden.

Du vil blive ansvarlig for gennemførelse af de fysiske projekter under Nakskov 2030 initiativet. De fysiske projekter omhandler alt fra renovering af eksisterende bygninger og omdannelse af byrum, til udvikling af nye funktioner i Naturpark Nakskov Fjord.

Lolland Kommune
Kontaktperson
Tim Jeppesen
Ansøgningsfrist
Solrød Kommune
Ansøgningsfrist:
Brøndby Kommune
Ansøgningsfrist:
Furesø Kommune
Ansøgningsfrist:
Københavns Kommune
Ansøgningsfrist:
Norddjurs Kommune
Ansøgningsfrist:
Herning Kommune
Ansøgningsfrist:
Aarhus Kommune
Ansøgningsfrist:
Aarhus Kommune
Ansøgningsfrist:
Ringkøbing-Skjern Kommune
Ansøgningsfrist:
Kerteminde Kommune
Ansøgningsfrist:
Odense Kommune
Ansøgningsfrist:
Landsyd I/S
Ansøgningsfrist:
Aabenraa Kommune
Ansøgningsfrist:
Aarhus Kommune
Ansøgningsfrist: