Stadsarkitekt

Arkitekturen i by og land har stærke historiske rødder, der giver en unik karakter. Det skal vi værne om. Det står centralt i byrådets Fortælling om Aarhus, og det er centralt for stadsarkitektens rolle. Samtidig skal vi have modet til forandring. I vores kærlighed til byen kommer vi ofte til at fokusere på det Aarhus, der var, frem for det Aarhus er - og det, Aarhus kan blive som ”verdens mindste storby”. I erindringens blide lys synes verden altid at have set bedre ud, og ofte er vi tilbøjelige til at glemme alt det, som ikke var så godt. Vi glemmer let, at Aarhus netop er blevet til den smeltedigel af erhverv, handel, viden og kultur, som byen er i dag - i kraft af en stadig udvikling.
 

Det altafgørende for den nye stadsarkitekt vil være vedkommendes evne til at stille sin væsentlige arkitekturfaglige indsigt og erfaring til rådighed i hele kompleksiteten, i alle relevante fora på en sådan måde, at vedkommende vil kunne formå at inspirere og påvirke alle centrale beslutningsprocesser og interessenter i forhold til Aarhus’ udvikling – i hele kæden fra Byliv, Byrum og Bygninger. Evnen til at agere konstruktivt, dialogorienteret, opsøgende og ambitiøst på Aarhus’ vegne og mellem Aarhus’ mange interessenter er stadsarkitektens vigtigste arbejdsredskab.

Aarhus Kommune
Kontaktperson
Jan Kjeldsmark
Ansøgningsfrist
Solrød Kommune
Ansøgningsfrist:
Brøndby Kommune
Ansøgningsfrist:
Furesø Kommune
Ansøgningsfrist:
Københavns Kommune
Ansøgningsfrist:
Norddjurs Kommune
Ansøgningsfrist:
Herning Kommune
Ansøgningsfrist:
Aarhus Kommune
Ansøgningsfrist:
Aarhus Kommune
Ansøgningsfrist:
Ringkøbing-Skjern Kommune
Ansøgningsfrist:
Kerteminde Kommune
Ansøgningsfrist:
Odense Kommune
Ansøgningsfrist:
Landsyd I/S
Ansøgningsfrist:
Aabenraa Kommune
Ansøgningsfrist:
Aarhus Kommune
Ansøgningsfrist: