Almene boliger - største vækstmarked - private udviklingsprojekter

Den almene sektor har for tiden stor politisk bevågenhed, hvor både staten og kommuner kommer med nye lovtiltag og initiativer, der har til formål at sætte gang i mere alment boligbyggeri.

Blandt andet skal det i forhold til regeringens lovforslag gøres nemmere at blande alment og privat byggeri. Samtidig får kommunerne mulighed for at stille betingede byggetilladelser, hvor op til 33 procent skal være alment.

Et andet nyt lovtiltag skal gøre det mere fleksibelt for almene boligforeninger at samarbejde med private aktører om nybyggeri. Det er en ændring af almenboligloven om det såkaldte nøglefærdige byggeri.

I 2018 var der på landsplan opført 2.300 almene boliger. I 2019 blev der påbegyndt byggeri af 4.600 flere almene boliger sammenlignet med 2018.

I København i den nye kommuneplan er der tale om byggeri af 13.800 nye almene familie- og ungdomsboliger frem til 2031.

Et andet aktivitetsområde inden for den almene sektor er renoveringer og opgraderinger af de 15 såkaldte hårde ghettoområde i landet.

Udviklingsplanerne skitserer, hvordan man lokalt vil omdanne boligområderne for eksempel ved at etablere nyt privat byggeri, frasælge nogle af de eksisterende boliger til private eller omdanne den til ældre- og ungdomsboliger.

Læs mere om arrangementet 

Sted
Færgen
Dato
Kursusdato