Vil du drive Odense Kommunes Klimaindsats?

Klimaudfordringen er den måske største samlede udfordring for hele verden – både i dag og for de kommende generationer. Hvis vi ikke skal gøre endnu større skade på vores fælles klode, er vi nødt til at handle nu. I Odense har Byrådet denne sommer besluttet en klimaaftale. Aftalen skal følges op af en klimahandleplan for Danmarks 3. største by.

Arbejdet omkring Klimahandleplanen vil blive bygget op som et program i en matrixorganisation, hvor alle 5 forvaltninger inddrages. Tyngden vil ligge i Borgmesterforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen, men alle forvaltninger og mange faggrupper vil skulle bidrage til indholdet i Klimahandleplanen og de mange projekter, som skal gennemføres for at udvikle og implementere vores kommende klimaplan.

Derfor har vi brug for dygtige medarbejdere, der både kan tænke og arbejde strategisk og har lyst til at skabe konkrete resultater i dialog og tæt samarbejde med både interne og eksterne parter.
Du skal samtidig have lyst til og erfaring med at arbejde i en politisk styret organisation, tæt på topledelsen, hvor vi både skal levere det faglige grundlag for langsigtede politiske beslutninger og løbende effektivt håndtere en række projekter og opgaver.

Odense Kommune
Kontaktperson
Joost Nijhoff
Ansøgningsfrist
Københavns Kommune
Ansøgningsfrist:
Skive Kommune
Ansøgningsfrist:
Ringkøbing-Skjern Kommune
Ansøgningsfrist:
Herlev Kommune
Ansøgningsfrist:
Frederiksberg Kommune
Ansøgningsfrist:
Fredensborg Kommune
Ansøgningsfrist:
Greve Kommune
Ansøgningsfrist:
Aabenraa Kommune
Ansøgningsfrist:
Vordingborg Kommune
Ansøgningsfrist:
Greve Kommune
Ansøgningsfrist:
Faaborg-Midtfyn Kommune
Ansøgningsfrist: