1-2 arkitekter/byplanlæggere til Byplan & Landskab

Gladsaxe Kommune

Brænder du for at omsætte overordnede strategier til gode rammer for konkrete byggerier, så er du den, vi søger til en stilling som byplanlægger. Der er stor interesse for at udvikle Gladsaxe, så vi har rigtig travlt og opnormerer vores byplanfaggruppe. Derfor har vi nu 1, muligvis 2, ledige stillinger til en erfaren arkitekt/byplanlægger.

Byrådet i Gladsaxe er optaget af strategisk byudvikling i retning mod en bæredygtig, grøn og levende by. Vi har ansat en stadsarkitekt, og vi er i gang med at udarbejde en ny arkitekturpolitik. Her har vi bl.a. fokus på byrum og bygninger med gode arkitektoniske løsninger, som skaber sammenhæng mellem byggeriet og den omgivende by, og som giver værdi til byen. Som vores nye kollega skal du sammen med kollegaer, stadsarkitekten m.fl. medvirke til at omsætte de politiske visioner om bæredygtighed og arkitektonisk kvalitet til gode lokalplaner.

Opgaverne omfatter arbejde med planprojekter fra vision til endelig plan. I Gladsaxe er der fokus på, at ny planlægning bidrager til at løfte flere strategiske dagsordener, eksempelvis i forhold til klimatilpasning, social balance og de øvrige mål i vores Gladsaxestrategi, hvor vi tager udgangspunkt i FN's verdensmål for bæredygtig udvikling. Du får derfor en stor kontaktflade i og uden for organisationen - til borgere, virksomheder, foreninger og samarbejdspartnere. Alle projekter udformes i løbende dialog med kolleger, eksterne parter og det politiske niveau.

Gladsaxe Kommune
Kontaktperson
Charlotte Buhl
Ansøgningsfrist
Faaborg-Midtfyn Kommune
Ansøgningsfrist:
Hvidovre Kommune
Ansøgningsfrist:
Lolland Kommune
Ansøgningsfrist:
Faaborg-Midtfyn Kommune
Ansøgningsfrist:
Odense Kommune
Ansøgningsfrist:
Aalborg universitet
Ansøgningsfrist: