Ingeniør til Vej- og Trafikkontoret

Har du lyst til at arbejde med anlægsprojekter og trafiksikkerhed i en kommune med ambitioner? Vi søger en medarbejder med erfaring til at varetage anlægsopgaver og trafiksikkerhed på vejområdet, da en af vores anlægsingeniører har søgt ny udfordringer.
 
Faaborg-Midtfyn Kommune er Fyns geografiske største kommune med knap 1.200 km veje. I disse år sker der rigtigt meget på anlægsområdet.

Kommunalbestyrelsen har vedtaget en ny ambitiøs udviklingsstrategi hvor fokus er på at få 3.000 nye borgere til kommunen inden for en kort årrække. Som del af udmøntningen af strategien iværksættes en række nye projekter, hvor Vej- og Trafikkontoret har ansvaret, eller bidrager til opgaven. I landsbyen Årslev mod nord er vi ved at udrulle et nyt stort projekt med boligområde, forbindelsesveje og broer samt ny bymidte med plads til 1.200 nye borgere. I Faaborg mod syd er flere større projekter for udvikling af byen langs havnefronten under planlægning.

Faaborg-Midtfyn Kommune arbejder desuden ud fra trafiksikkerhedsplan med en overordnet målsætning om reducering af trafikuheld med 50% i kommunen. For at opnå målsætningen, er der udført mange større og mindre anlægsprojekter de senere år med henblik på at forbedre trafiksikkerheden, ligesom en række nye trafiksikkerhedsprojekter er i støbeskeen.

Faaborg-Midtfyn har desuden vedtaget en civilsamfundsstrategi, hvor samarbejdet med lokale borgere via lokalråd og borgergrupper tillægges stor værdi, både i forhold til håndtering af daglige driftsopgaver og ved nye anlægsprojekter.

Faaborg-Midtfyn Kommune
Kontaktperson
Jonas Egeberg
Ansøgningsfrist
Faaborg-Midtfyn Kommune
Ansøgningsfrist:
Hvidovre Kommune
Ansøgningsfrist:
Lolland Kommune
Ansøgningsfrist:
Faaborg-Midtfyn Kommune
Ansøgningsfrist:
Odense Kommune
Ansøgningsfrist:
Aalborg universitet
Ansøgningsfrist: