Medarbejder til trafiksikkerhed, trafikplanlægning og vejmyndighed

Vi søger en medarbejder, der skal have ansvaret for vores trafiksikkerhedsarbejde, være nøgleperson i trafikplanlægningen i en hurtigt voksende kommune og varetage vores myndighedsopgave indenfor vejområdet.

Vi tilbyder en fuldtids ansættelse til den rette person, som ønsker at være med til at præge udviklingen i Middelfart Kommune, og bidrage til det gode arbejdsmiljø sammen med 14 gode kollegaer.
Vi forestiller os, at du
har lyst til at udvikle stillingens kerneopgaver i samarbejde med kollegaerne og borgerne, har en relevant uddannelse og gerne erfaring med en eller flere af opgaverne. Derudover ser vi gerne, at du er udadvendt og god til at kommunikere både på skrift og i mødet med borgere og virksomheder.

Du skal sammen med vores planafdeling få planlagt det fremtidige vejnet i takt med at der udlægges nye boliger, erhvervsområder og sker byfortætning.
En anden opgave vil være, at sikre, at kommunen hele tiden har overblik over, hvordan trafikken udvikler sig. Bl.a. ved at planlægge de løbende trafiktællinger.
En af de første opgaver bliver at udarbejde en plan for den fremtidige parkering i Middelfart, herunder el-ladestandere.
 

Middelfart Kommune
Kontaktperson
Uffe Høybye
Ansøgningsfrist
Faaborg-Midtfyn Kommune
Ansøgningsfrist:
Hvidovre Kommune
Ansøgningsfrist:
Lolland Kommune
Ansøgningsfrist:
Faaborg-Midtfyn Kommune
Ansøgningsfrist:
Odense Kommune
Ansøgningsfrist:
Aalborg universitet
Ansøgningsfrist: