Byplanlægger til bæredygtig energiudvikling

Danmark er i færd med en massiv omlægning af vores energiproduktion til et samfund baseret på produktion af vedvarende grøn strøm.
I Guldborgsund Kommune har vi fart på, og mange projekter er på vej inden for solenergi, vind, biogas og power-to-X.
 
Vil du være med i vores klima- og energiplanlægning, og trives du med at indgå i dialog med projektudviklere, hvor du skal balancere hensynet til lokalområdet, ønsket om at investere i vores kommune og de politiske mål? Så er denne stilling måske noget for dig.
 
Dit fokus bliver på reduktion af drivhusgasser og at medvirke til, at Guldborgsund Kommune når klimamålene. Du skal arbejde med energi og klima i krydsfeltet mellem strategiske planer som klimaplan og varmeplan og lokalplaner for konkrete energiparker. Vi er allerede i gang med at udarbejde ny varmeplan samt ny klimaplan, hvor kommunen er med i det nationale DK2020-samarbejde.
 
Det vil derfor være en fordel, men ikke et krav, hvis du har kendskab til planloven, varmeforsyningsloven samt CO2-regnskaber. Du skal samarbejde med kollegaer, der løser opgaver med klimatilpasning og vedvarende energi for at nedbringe drivhusgasser og gennemføre en resilient planlægning. Du vil indgå i lokalplanarbejdet på bl.a. vindmølle-, solcelle- og biogasprojekter.
 
Du bliver en del af en politisk styret organisation og skal bl.a. arbejde for FN’s 7. verdensmål om at omstille energiforbruget fra fossile brændsler til vedvarende energi i vores kommune.
 
Stillingen er placeret i afdeling for Myndighed i Center for Teknik & Miljø, som ud over Myndighed består af afdelingerne Byggeri og Anlæg, Drift, Udvikling og Sekretariat.
 

Guldborgsund Kommune
Kontaktperson
Casper Henriksen
Ansøgningsfrist
Faaborg-Midtfyn Kommune
Ansøgningsfrist:
Hvidovre Kommune
Ansøgningsfrist:
Lolland Kommune
Ansøgningsfrist:
Faaborg-Midtfyn Kommune
Ansøgningsfrist:
Odense Kommune
Ansøgningsfrist:
Aalborg universitet
Ansøgningsfrist: