Engageret trafikplanlægger, vejingeniør eller lignende til Trafikteamet

Vores team er en lille enhed på tre medarbejdere, som sidder på Gentofte Rådhus og hører under opgaveområdet Park og Vej. Vores fagområder spænder lige fra teknik til sociologi, og vi er gode til at samarbejde på tværs både i teamet og med vores kollegaer i andre afdelinger. Vores arbejdsområder spænder også vidt, og vi beskæftiger os med indsatser inden for både fysiske tiltag på vejene, adfærdspåvirkende tiltag og kommunikationsopgaver. Desuden har vi ud over rutineprægede opgaver også spændende udviklingsopgaver, hvor vi har god mulighed for at tænke nyt og kreativt.

 

Aktuelt arbejder vi blandt andet med optimering af vores signalanlæg, et par store ombygninger af vejstrækninger og kryds, etablering af nye trafikknudepunkter og ny cykelparkering samt opdatering af Gentofte Kommunes trafiksikkerhedsplan. Vi har p.t. stort fokus på grøn omstilling og arbejder for udbygning af elladeinfrastrukturen og mikromobilitetsløsninger. Vi har en uformel tone på vores kontor og et godt kollegialt sammenhold.

Gentofte Kommune
Kontaktperson
Johanne Leth Nielsen
Ansøgningsfrist
Faaborg-Midtfyn Kommune
Ansøgningsfrist:
Hvidovre Kommune
Ansøgningsfrist:
Lolland Kommune
Ansøgningsfrist:
Faaborg-Midtfyn Kommune
Ansøgningsfrist:
Odense Kommune
Ansøgningsfrist:
Aalborg universitet
Ansøgningsfrist: