Planlægger til det åbne land

Du kommer til at indgå i et team på 10 dygtige kolleger. I teamet arbejder vi med lokalplaner, myndighedsbehandling og korttegning i det åbne land, landsbyerne, byerne og sommerhusområderne. Vi indgår også i en lang række tværfaglige udviklingsprojekter om blandt andet Nakskov 2030, Turismeudvikling på sydkysten, byfornyelses- og områdefornyelsesprojekter, Kommuneplan 2021 og ikke mindst projektet til Femern Bælt forbindelsen.

Dine arbejdsopgaver kommer til at variere fra komplekse lokalplanprocesser til myndighedsbehandling af indkomne sager, hvor du vil skulle vurdere, om projekterne kan realiseres i overensstemmelse med kommuneplan, lokalplan, servitutter, fredninger mv. Det er et job hvor du får rig mulighed for at udvikle dig og vise hvad du kan. Du får i samarbejde med dine kolleger primært ansvar for planlægningen i det åbne land og landsbyerne, udarbejdelse af lokalplaner samt udtalelser og vurderinger i konkrete sager. På længere sigt, vil du skulle bidrage til revision af vores landskabskarakteranalyse, revision af administrationsgrundlaget for landzonesager og revision af kommuneplanen samt andre større tværgående projekter.

Lolland Kommune
Kontaktperson
Gry Mylov
Ansøgningsfrist
Faaborg-Midtfyn Kommune
Ansøgningsfrist:
Hvidovre Kommune
Ansøgningsfrist:
Lolland Kommune
Ansøgningsfrist:
Faaborg-Midtfyn Kommune
Ansøgningsfrist:
Odense Kommune
Ansøgningsfrist:
Aalborg universitet
Ansøgningsfrist: