Byens Saloner: Nye blikke på byen

Arkitektforeningen og Byens Netværk har inviteret de to nye stadsarkitekter i København og Aarhus til en samtale om deres visioner og drømme for arkitekturen og byudviklingen.

Landets to største byer, Aarhus og København, har fået nye stadsarkitekter. I København satte Camilla Richter-Friis van Deurs sig i stolen for to år siden – og i Aarhus tiltrådte Anne Mette Boye stillingen som stadsarkitekt den 1. januar 2021.

Hør stadsarkitekterne fortælle, hvad de mener er vigtigst i rollen som stadsarkitekt. Som nytiltrådt i Aarhus og med to års erfaring i København, hvilke nye blikke på byen kan de hver især byde ind med? Hvad vil de gerne huskes for, og hvad er deres visioner og drømme for arkitekturen og byudviklingen i hhv. Aarhus og København?

De to stadsarkitekter har indledt deres karriere på en by- og landskabstegnestue og har begge en ph.d. med i bagagen. Det er således en del af deres metodiske tilgang at sætte fokus på helheder og forbinde de helheder til arbejdet med bygninger, landskabet og de urbane rum. Fra deres tidligere jobs har de begge stor erfaring med borgerinddragelse, og det er et fælles afsæt, at bæredygtighed er en uomgængelig faktor i byernes udvikling.

En ny rolle?

I mange år har stadsarkitektens job og rolle været et omdiskuteret emne både for fag- og lægfolk. For hvor meget indflydelse skal de ha’? Og er de rådgivere, smagsdommere eller såkaldt ”Frie fugle”?

Vi spørger Camilla van Deurs og Anne Mette Boye, hvordan de selv ser deres rolle og betydning. Hvad er – i deres øjne – den allervigtigste opgave for en stadsarkitekt? Og hvordan vil de selv udfylde den rolle? Hvilke aftryk vil de sætte, og hvilke mærkesager vil de gå i brechen for?

Temaer vi ikke kommer udenom

Et altoverskyggende emne har fyldt i det seneste år: Corona-pandemien og dens mulige følger, herunder påvirkningen af menneskers adfærd på kontor- og boligmarkedet og i byerne. I dag – på årsdagen for corona-nedlukningen i Danmark – hører vi hvilke aktuelle refleksioner, de to stadsarkitekter gør sig om tiden og fremtiden.

Planloven har ligeledes været til diskussion – og helt aktuelt har regeringen valgt at sammenlægge Indenrigsministeriet med Boligministeriet under Kaare Dybvad. Hvad betyder planloven for de to stadsarkitekter – og hvilken betydning tror de den nye sammenlægning får for deres arbejde og byernes udvikling?

Klimakrisen kommer vi heller ikke udenom. Hvilke redskaber kan vi tage i brug i byudviklingen, så vi kommer i mål med den grønne omstilling?

Læs mere om arrangementet

Sted
Online Webinar
Dato
Kursusdato