Verdensmål i Kommunerne, erfaringsudveksling og udvikling

Dette arrangement afholdes af FBBB

FNs 17 verdensmål har nu i nogle år udgjort et vigtigt fælles pejlemærke i arbejdet med den brede bæredygtighed.

Den internationale opbakning og den enkle sproglige og grafiske sprogbrug har gjort at målene nu udgør en rammesætning og reference i næsten alle sammenhænge – også i landets kommuner. Men måden FN-målene bruges på varierer fra kommune til kommune.

Til ”Verdensmål i kommunerne” får du eksempler på, hvordan der konkret arbejdes med målene rundt om i landet. Vi håber, at disse eksempler som både omfatter strategier, planlægning og konkrete anlægsprojekter, vil kunne give inspiration, skabe overblik og give afsæt for diskussion.

Arrangementet indledes med et besøg i Århus’ bæredygtige bydel Nye.

På seminaret vil der være oplæg fra forskellige kommuner rundt om i landet, og hele forløbet modereres af Jesper Pagh.

Efterfølgende seminaret afholdes FBBBs generalforsamling (kun for medlemmer).

Målgruppe: Kommunalt ansatte der arbejder med kommuneplaner, arkitekter, ingeniører og andre der samarbejder med kommuner om at udvikle kommuneplaner

Læs mere om arrangementet og tilmelding

Sted
Aarhus
Dato
Kursusdato