Strategisk ledelse af byudvikling

Dette arrangement afholdes af Realdania By og Byg

Mange byudviklingsprojekter har potentiale til at virke som en katalysator for en bredere social, økonomisk og kulturel udvikling af hele byen. For byudvikling handler ikke kun om byens fysiske forandring, men også om at tænke bybygning sammen med fx boligpolitik, sociale indsatser, vækstinitiativer, kultur, branding, klimatilpasning og meget mere.

På dette online erhvervsarrangement sætter vi fokus på, hvad det kræver at arbejde med strategisk byudvikling. Nogle af de forhold, som er særligt vigtige, når de helt overordnede strategiske beslutninger for byudviklingen skal træffes, er bl.a. byudviklingsprojektets overordnede problemstilling, vision og målsætning og de strategiske greb, der kan føre vision og målsætninger ud i livet.

Hør også om fire forskellige måder at organisere samspillet mellem projektets aktører på med sigte på realiserbarhed. Du bliver også klogere på kommunale erfaringer med at deltage i arealudviklingsselskaber. 

Arrangementet henvender sig til chefer og direktører i kommuner, investorer, pensionskasser, deres rådgivere og andre fagpersoner indenfor byudvikling. 

Læs mere om arrangementet og tilmelding

Sted
Online Webinar
Dato
Kursusdato