Projektleder til bynære grønne områder og uderum

Lyngby-Taarbæk Kommune er en urban kommune med grøn profil, der ønsker at udvikle og forvalte byens grønne og grå områder og skabe et godt urbant miljø. Fx ved at kombinere LAR-løsninger med bæredygtig byudvikling.
Vi har derudover et øget behov for grøn viden i forbindelse med planlægning af beplantningsopgaver, udarbejdelse af lokalplaner, gravetilladelser, mv.
I afdelingen Infrastruktur og Anlæg, som du bliver en del af, tager vi os af kommunens arealers fysiske forandringer, og har ambitioner om at skabe gode grønne og attraktive rammer for vores borgere, brugere og besøgende.
Vi søger derfor en erfaren projektleder, der med stærke faglige kompetencer fra projektudvikling til afleveret anlæg, kan hjælpe med at styre anlæggene i mål.


Som projektleder i Infrastruktur og Anlæg kommer du til at være med til at præge udviklingen af Lyngby-Taarbæk Kommune. Her kommer du til at arbejde med både store og små projekter, særligt indenfor grønne klimatilpasningsløsninger, beplantning langs Letbanen, byudvikling, bynære grønne arealer, beplantninger samt administrative opgaver. Vi tilbyder flere tværorganisatoriske samarbejder og netværk på det grønne område. Du vil blive udfordret med spændende og komplekse problemstillinger inden for anlægsarbejder, og du vil komme til at indgå i et stærkt fagligt team med både unge og erfarne kolleger.

Lyngby-Taarbæk Kommune
Kontaktperson
Hans Blond-Vildersbøll
Ansøgningsfrist
LIFA A/S
Ansøgningsfrist:
Glostrup Kommune
Ansøgningsfrist:
Billund Kommune
Ansøgningsfrist:
Holstebro Kommune
Ansøgningsfrist:
Holstebro Kommune
Ansøgningsfrist:
Aalborg Kommune
Ansøgningsfrist:
Middelfart Kommune
Ansøgningsfrist: