2 Byplanlæggere til Erhvervs- og Arbejdsmarkedsafdelingen

Planafdelingen i Kerteminde Kommune søger to medarbejdere til at indgå i planopgaver, som skal understøtte de mange kommunale udviklingsinitiativer. Kerteminde Kommune er inde i en rivende udvikling både i forhold til øget bosætning samt i forhold til vækst og initiativer indenfor erhvervslivet. Der arbejdes derfor både politisk og administrativt med udvikling af kommunale strategier, der skal skabe optimale rammer for den kommunale udvikling.


Den dynamiske udvikling giver et naturligt pres ind i planlægningen, og vi har derfor brug for at supplere vores planafdeling med to byplanlæggere med lyst og kompetencer til at varetage opgaver omkring byudvikling, bosætning og erhverv.

Planafdelingen består i dag af et godt team på 6 medarbejdere med en bred faglig sammensætning.
Foruden bosætning fylder kommuneplanrevision og understøttelse af erhvervsudviklingen meget i afdelingens aktuelle opgaveløsning. Vi varetager desuden opgaver inden for strategisk planlægning, lokalplanlægning, udvikling af nye bydele i hovedbyerne og udvikling af vores landsbyer, landzoneadministration samt en lang række andre opgaver.

Kerteminde Kommune
Kontaktperson
Jan Rødland
Ansøgningsfrist
Realdania
Ansøgningsfrist:
Svendborg Kommune
Ansøgningsfrist:
Dragør Kommune
Ansøgningsfrist:
Kerteminde Kommune
Ansøgningsfrist:
Rebild Kommune
Ansøgningsfrist:
Aalborg Kommune
Ansøgningsfrist:
Brønderslev Kommune
Ansøgningsfrist:
Skive Kommune
Ansøgningsfrist:
Rødovre Kommune
Ansøgningsfrist:
Frederikssund Kommune
Ansøgningsfrist:
Høje- Taastrup Kommune
Ansøgningsfrist:
Høje- Taastrup Kommune
Ansøgningsfrist:
Rødovre Kommune
Ansøgningsfrist:
Rudersdal Kommune
Ansøgningsfrist:
Gribskov Kommune
Ansøgningsfrist:
Ringsted Kommune
Ansøgningsfrist: