Byplanlægger til barselsvikariat i Byplan

Har du lyst til at arbejde med udviklingen af lokalplaner, og samtidigt udvikle dig som byplanlægger og projektleder? Har du erfaring med lokalplanlægning, og/eller har du bygnings- og by-arkitektoniske evner samt forståelsen for at arbejde i en politisk styret organisation? Og har du lyst til at være med til at udvikle Herlev med fokus på fremgang og fællesskab i en bæredygtig by? Så er et barselsvikariat som byplanlægger hos os måske noget for dig?

Herlev er i rivende udvikling. Flere og flere flytter til, og planområdet står centralt og meddefinerende for udviklingen af Herlev Kommune. Vi har mange store og spændende aktuelle projekter: En ny bymidte, byomdannelse af Erhvervskvarteret, Modernisering af Herlev Hallerne, udvikling af Hjortespring, udvikling af Herlev stationsområde, et nyt plejecenter, udviklingsprojekter i forbindelse med den kommende letbane og et større antal projektidéer, vi skal starte udarbejdelsen af lokalplaner for.

Opgaverne stiller store krav til afdelingens proceshåndtering, faglighed og inddragelsen af aktører for at få de bedst mulige løsninger. Lige nu har vi muligheden for at tilbyde et barselsvikariat, hvor du særligt skal være med til at løfte de mange forestående lokalplanopgaver.

Du vil komme til at indgå i forskellige samarbejder om byudviklingsprojekter og lokalplaner, og du vil i det daglige arbejde have en stor kontaktflade, både internt til de mange faglige medarbejdere i forvaltningen samt eksternt til udviklere og borgere.

Om Center for By, Kultur og Erhverv og Byplanafdelingen
Som medarbejder i Center for By, Kultur og Erhverv bliver du en del af en central enhed, som arbejder for opfyldelsen af de politiske ambitioner. Centerets ansvarsområde er opgaver inden for kultur og fritid, erhverv og grøn omstilling samt byudvikling. Samlet er der i alt ca. 120 ansatte i centeret, hvoraf de 14 er ansat på rådhuset i tre teams indenfor kultur og fritid, erhverv og byplan.
 
Byplanafdelingen består af fem byplanlæggere og en leder, som står for den samlede byudvikling i Herlev Kommune. Vi er meget engagerede i opgaverne og er dygtige til at sætte forskellige fagligheder i spil. Med individuelle spidskompetencer bidrager vi til et højt fagligt niveau.

I afdelingen er der en stærk social sammenhængskraft, og der lægges vægt på at løfte opgaverne i fællesskab. Vi arbejder tæt sammen og har gode faglige diskussioner, der udvider vores horisont og er med til at skabe et stærkt sammenhold og givende lokalplanprocesser. Vi har en god sammensætning af erfarne og yngre planlæggere. Vi sidder til dagligt sammen i et mindre storrumskontor på Herlev Rådhus.

Herlev Kommune
Kontaktperson
Maria Thye Lynghøj
Ansøgningsfrist
Aalborg Kommune
Ansøgningsfrist:
Ringkjøbing-Skjern Kommune
Ansøgningsfrist:
Fredericia Kommune
Ansøgningsfrist:
Kerteminde Kommune
Ansøgningsfrist:
Gribskov Kommune
Ansøgningsfrist: