Planlægger til kommuneplanlægning og lokalplanlægning, Plan & Arkitektur

Vi tilbyder et job i en organisation, hvor vi arbejder engageret og tværfagligt med et ambitiøst byråd, som tager den planlægningsmæssige faglighed alvorligt, og hvor du får mulighed for at præge udviklingen gennem forskellige planlægningsopgaver.

I Fredericia Kommune kommer du til at arbejde i det spændende krydsfelt, der opstår, når kulturhistorie, smukke natur- og landskabsområder, store etablerede erhvervsområder i rivende udvikling, stor tilflytning, et infrastrukturelt knudepunkt, nationale interesser og ambitiøse politiske visioner mødes.

Derfor søger vi en ny kollega, der med engagement og nysgerrighed kaster sig ind i det dynamiske planlægningsfelt, som Fredericia Kommune er.

Dine opgaver
Du vil blive en del af et lille kommuneplanteam, som arbejder med planstrategi, kommuneplan, kommuneplantillæg i form af temarevisioner og andre overordnede strategiske planlægningsopgaver. Derudover vil du komme til at deltage i forskellige udviklingsopgaver og projekter - både i afdelingen og på tværs i organisationen og i et vist omfang bidrage til lokalplanarbejdet. Men alt efter hvem du er, og hvad du har med i bagagen, vil jobindholdet kunne formes herefter. Du skal kunne varetage projektlederrollen på konkrete opgaver samt indgå som sparringspartner for andre projektansvarlige.

Fredericia Kommune
Kontaktperson
Marianne Bay Andersen
Ansøgningsfrist
Aalborg Kommune
Ansøgningsfrist:
Ringkjøbing-Skjern Kommune
Ansøgningsfrist:
Fredericia Kommune
Ansøgningsfrist:
Kerteminde Kommune
Ansøgningsfrist:
Gribskov Kommune
Ansøgningsfrist: