Lokalplankvalitet og bykvalitet

Lokalplankvalitet og bykvalitet

lokalplan10-1_0.jpg

Kursets to temaer er: Lokalplanen som redskab og spørgsmålet om kvalitet i den fysiske virkelighed - samt en lokalplans muligheder og begrænsninger i den forbindelse.

Se programmet

Oplæg fra kurset:

Plan og virkelighed af arkitekt Niels Thougaard, der var Køge Bugt-udvalgets leder.

Naturklagenævnets praksis vedrørende lokalplaner af specialkonsulent Lena Kongsbach, Naturklagenævnet

Lokalplanlægning - hvad siger loven? af Kontorchef Sanne Kjær, By- og landskabsstyrelsen.

Sted
13.-15. september 2010 i Ishøj