Detailhandel - strategi og kommuneplan

Detailhandel - strategi og kommuneplan

20100929-Detailhandel-i-strategi-og-kommuneplan-1.png

Er detailhandel et tema i jeres kommuneplan 2013? Seminaret fokuserer på, hvordan kommunerne kan arbejde med detailhandel som tema i kom­muneplanprocessen. Du kan blive opdateret på, hvad kommunerne må ifølge den nugældende detailhandelslovgivning – og i forhold til de ændringer, der netop er blevet varslet. Desuden vil vi fokusere på, hvordan kommunernes detailhandelsplanlægning bedst muligt kan tiltrække investorer.

Se program

Se oplæg fra seminariet:

Detailhandelsplanlægningens §§ del I:
af arkitekt Mia Christiernson og planlægger Rasmus Hee Haastrup, By & Landskabssyrelsen.

Detailhandelsplanlægningens §§ del II:af Planlægger Else Nørgaard, Miljøcenter Roskilde.

Byvandring i Randers midtby: af arkitekt Morten Åbo, kommuneplanlægger Henrik Bernberg og konsulent Arne Nielsen, Nodo Arktekter.

Detailhandel som tema i kommuneplanlægningen A: af udviklingskonsulent Dorte Færregaard Jensen, Høje-Taastrup Kommune.

Detailhandel som tema i kommuneplanlægningen B: af arkitekt Morten Åbo og kommuneplanlægger Henrik Bernberg, Randers Kommune.

Den gode lokalitet, hvor ligger den? af udviklingschef Ulrik Olsen, COOP Ejendomme.

Sted
16. november 2010 i Randers