Lokal bæredygtighed

Lokal bæredygtighed

Lokal-bæredygtighed-1.png

Områdefornyelse og lokalt miljøarbejde i praksis
Kom til konference og bliv klogere på, hvordan ambitiøse planer kan omsættes til konkret handling i lokale byomdannelses- og miljøprojekter.
På konferencen vil du få:

  • Præsenteret lokale bæredygtige projekter organiseret på vidt forskellige skalaer, f.eks. kvarteret, landsbyen og boligområdet.
  • Diskuteret lokale samarbejder med erhvervslivet og konkrete metoder til at styrke lokal forankring og deltagelse.
  • Mulighed for at møde nye samarbejdspartnere og udvide dit netværk.

Se programmet

Se oplæg fra konferencen:

Bæredygtighed i storbyen - Om at indarbejde en klimastrategi i byfornyelsen
af områdechef Jane Drejer Nielsen, Byfornyelsesafdelingen, Københavns Kommune.

Bæredygtighed i provinsen - Fra ord til handling
af Urban Designer Anne Mette Boye, Metopos By- og landskabsdesign.

Byfornyelseslovens muligheder
af kontorchef Annette Klint Kofod, Socialministeriet.

A life in the city or alive in the city!
af arkitekt maa Torben Thyregod Jensen, VELUX Group.

Solceller i arkitekturen - holdninger, æstetik og integreret energidesign
af tidl. stadsarkitekt Jan Christiansen, Københavns kommune.

Faldgruber og fordele ved forskellige modeller for områdefornyelse
af projektchef Øystein Leonardsen, Områdeløft Sundholmsvej

Lommeparker i København
af strategiplanlægger Henriette Berggreen, Center for Park og Natur, Københavns Kommune

Sted
1. september i Valby