Byplanlægger med fokus på sagsbehandling

”Broerne begynder her” er overskriften på den vision, som byrådet i Middelfart Kommune har sat som pejlemærke for vores arbejde og udvikling i kommunen. Opskriften er samarbejde, dialog og partnerskaber for at fremme en positiv og bæredygtig udvikling af kommunen. Den positive udvikling mærkes på det stigende antal henvendelser og ansøgninger vi modtager og er et udtryk for at rigtigt mange ønsker at bygge boliger og drive erhverv i Middelfart Kommune.
Er du optaget af at levere god service i forhold til borgere og virksomheder, som gerne vil bygge eller bo i Middelfart Kommune, så har du nu mulighed for at blive vores nye kollega, da vi søger planlæggere til to nye stillinger i Plangruppen. Som vores nye kollega får du mulighed for at have indflydelse på den fortsatte udvikling af byer og landsbyer, samt på vores borger- og virksomhedsservice. Vi har derfor brug for dig, der med energi og faglighed har lyst til at administrere og sagsbehandle en række forskelligartede opgaver indenfor planområdet, der understøtter denne udvikling.

Hvis du bliver vores nye kollega, vil du finde ud af, at alsidigheden i arbejdet hos os er stor. Samtidigt er vores ambitionsniveau på vegne af Middelfart Kommune meget højt. Vi tør godt sætte barren højt, fordi vi tror på, at vi kan. Og vi gør det, fordi det giver mening, og fordi ambitionerne giver os en masse positiv energi.

Dit primære ansvarsområde vil være at håndtere henvendelser og ansøgninger fra borgere og virksomheder. Det drejer sig typisk om spørgsmål om hvad man må i landzone, udstykningsspørgsmål og planforespørgsler mv.. Der er med andre ord tale om et job med et spændende og bredt fagligt felt, hvor opgaverne er varierede og udfordrende.

Middelfart Kommune
Kontaktperson
Karin Niemann-Christensen
Ansøgningsfrist
Sorø Kommune
Ansøgningsfrist:
Albertslund Kommune
Ansøgningsfrist:
Horsens Kommune
Ansøgningsfrist:
Faxe Kommune
Ansøgningsfrist:
Skive Kommune
Ansøgningsfrist:
Sorø Kommune
Ansøgningsfrist:
Assens Kommune
Ansøgningsfrist:
Lolland Kommune
Ansøgningsfrist:
Lolland Kommune
Ansøgningsfrist:
Rebild Kommune
Ansøgningsfrist:
Hedensted Kommune
Ansøgningsfrist: