Chef for plan & stab

Hedensted Kommunes politiske ambitioner er meget entydige, og vækst i erhverv og bosætning står stærkt. Det giver særlige muligheder og særlig opmærksomhed omkring kommunens planfunktion. Derfor er det en meget attraktiv stilling som chef for Plan & Stab, der hermed slås op.

Afdelingen har 20 dygtige, selvstændige medarbejdere – dels planfaglige medarbejdere med ansvar for kommuneplan, helhedsplaner, lokalplaner osv., dels administrationsfaglige medarbejdere med særlig ekspertise i og ansvar for elektronisk dokumenthåndtering, dagsordensfremstilling, samspil med almenboligsektoren m.m. Afdelingen er en del af et nyt kerneområde, Vækst, Teknik & Fællesskab, der er dannet med virkning fra 1. januar 2022. Der er lige ansat en direktør, og kerneområdet samles i et helt nyt administrationsbyggeri i Tørring. Det er dermed en spændende etableringsfase, som den nye chef får mulighed for at sætte sit præg på og nyde godt af.

Som ny chef for Plan & Stab får du mulighed for at bruge og udvikle dine lederevner. Du får også mulighed for at bruge din stærke faglighed inden for planlægning og administration til gavn for den faglige udvikling og dine medarbejderes kompetenceudvikling – og til gavn for gode politiske beslutningsprocesser og god borgerinvolvering. Hedensteds struktur med tre centerbyer og masser af lokalsamfund giver god grobund for samskabelse med aktive borgere, også når det gælder by- og landsbyudvikling. Det hele foregår i et godt arbejdsmiljø med en dejlig, uhøjtidelig atmosfære og ukompliceret kommunikation.

Hedensted Kommune
Kontaktperson
kommunaldirektør Steinar Eggen Kristensen
Ansøgningsfrist
Odsherred Kommune
Ansøgningsfrist:
Kolding Kommune
Ansøgningsfrist:
Halsnæs Kommune
Ansøgningsfrist:
Esbjerg Kommune
Ansøgningsfrist: