Projektleder til by og land

Horsens by står midt i en forvandling fra at være en mellemstor provinsby til at blive en stor østjysk by. Forvandlingen tager udgangspunkt i den markante befolkningstilvækst, der sker i disse år – og som forventes at fortsætte. Det er ikke kun Horsens by, der vokser men hele kommunen, og det betyder, at såvel de store som de mindre byer i kommunen disse år gennemgår en markant udvikling.

Vi er en afdeling på i alt 14 engagerede fagfolk, der har til opgave at planlægge de fysiske rammer for kommunens udvikling - i by og på land.

I Plan og By arbejder vi tæt sammen med politikere, bygherrer, rådgivere, borgere, lokalråd og andre interessenter om at skabe de bedste rammer for byernes udvikling. Vi tænker i helheder og tværfagligt, med henblik på at skabe de bedst mulige sammenhænge i byerne.
Vi lægger stor vægt på tværfaglighed, læring og det gode samarbejde på tværs i afdelingen og administrationen som helhed. Vi arbejder derfor typisk i teams, projektgrupper og makkerskaber.

Afdelingsprofilen spænder bredt både fagligt og skalamæssigt. Afdelingens kerneopgaver er den strategiske planlægning, kommuneplan, lokalplaner, helhedsplaner, klima- og byudvikling, områdefornyelse, bylivsprojekter og politikker så som arkitekturpolitik samt bevaring og udvikling af kulturmiljøer og bevaringsværdige bygninger bl.a. på grundlag af SAVE vurderinger. Alt sammen med udgangspunkt i kommunens vision om bæredygtig vækst og udvikling.

Horsens Kommune
Kontaktperson
Randi Vuust Skall
Ansøgningsfrist
Sorø Kommune
Ansøgningsfrist:
Albertslund Kommune
Ansøgningsfrist:
Horsens Kommune
Ansøgningsfrist:
Faxe Kommune
Ansøgningsfrist:
Skive Kommune
Ansøgningsfrist:
Sorø Kommune
Ansøgningsfrist:
Assens Kommune
Ansøgningsfrist:
Lolland Kommune
Ansøgningsfrist:
Lolland Kommune
Ansøgningsfrist:
Rebild Kommune
Ansøgningsfrist:
Hedensted Kommune
Ansøgningsfrist: