Build for Creativity

På Build for Creativity den 8. & 9. marts kommer du til at stifte bekendtskab med folk, der i årevis har arbejdet med hvordan kreativitet kan udvikle både byrum og samfund på lille og stor skala. Du bliver inspireret af spændende projekter fra ind- og udland, som har haft succes med at indtænke identitetsskabende, kulturelt forankrede og samfundsinddragende tiltag.

Du kan blandt andet opleve Rasmus Johnsen, Mette Tony, Roald Bergmann og Jens Kruse, der står bag de inspirerende projekter Cold Hawaii, Maltfabrikken og Kjøllergaard. 

Cold Hawaii - mødet mellem natur og kultur
Cold Hawaii i Thy har været i rivende udvikling de sidste mange år, og i 2005 blev der for første gang udviklet en masterplan for området for at fremme Thy som center for surfing i Nordeuropa. Masterplanen dannede grundlag for en række initiativer inden for events, bosætning, turisme og uddannelse med surfing som omdrejningspunkt. Et gennemgående tema har været tilgængelighed, integration og åbenhed for på den måde at åbne for mødet mellem nyt og gammelt, natur og kultur, landet og havet. 

Maltfabrikken – et sted for alle 
Fra 1861 til 1998 var der en maltfabrik i Ebeltoft. Herefter forfaldt bygningerne, men i 2020 genopstod Maltfabrikken som et sted for kunst, kultur, erhverv og iværksætteri, og med et ønske om at være en spirekasse for kreativ udvikling af både mennesker og samfund. Maltfabrikken er skabt af et stærkt lokalt initiativ og har en dyb forankring i mange menneskers indsats. En central del af projektet var at skabe rammer for det rige liv og al den aktivitet, der allerede var til stede – med udgangspunkt i de 3 ord: forstærke, forbinde og forankre.
 

Kjøllergaard – fra nedlagt landbrug til kreativ hub 
På Bornholm ligger det nedlagte landbrug Kjøllergaard, der vil gennemgå en stor transformation over de kommende år. Kjøllergaard skal omdannes til nyt samlingspunkt for en bred vifte af kreative aktiviteter med udgangspunkt i samarbejdet med lokale foreninger og en lang række virksomheder og organisationer. Planen er at gården vil danne ramme for eksperimenter og en legeplads, der kan vise løsninger på fremtidens udfordringer, miljømæssige, klimamæssige, samfundsmæssige og kulturelle.

Sted
København
Dato
Kursusdato