Medarbejder til byudvikling

Med Egedal Kommunes mange byudviklingsarealer kommer en stor del af den forventede vækst i boliger og arbejdspladser i hovedstadsregionen i de kommende år derfor til at ske i Egedal Kommune.
De varierede bysamfund tæt på både naturen og hovedstaden gør Egedal Kommune meget attraktiv for bosætning. Der er stadig store arealer til boligbyggeri i de stationsnære byområder. I de kommende ti år forventes en udbygning med cirka et par tusind nye boliger. 

De store byudviklingsområder kræver meget planlægning af vandhåndtering, naturtiltag, forsyning og trafik. For at sikre en god og bæredygtig udvikling af disse områder leder vi efter en projektleder som vil arbejde med at sikre det miljømæssige og tekniske under byggemodningen. 

Du vil få mulighed for at indgå i og have ansvaret for projekter, der spænder fra større private og kommunale tværgående byudviklings- og byggemodningsprojekter til sparring og udvikling af mindre byggeprojekter i samarbejde med andre centre i administrationen. Ligeledes vil du være med til at sikre den tværgående koordinering af projekterne ved at bidrage med en jævnlig opfølgning på projekterne. Du vil især skulle sikre samarbejdet med Novafos og nabokommuner ift. regnvandshåndtering i byudviklingsområderne og vil indgå i en gruppe som håndterer både trafik- og byggemodningsområdet. Du vil således også skulle håndtere sager inden for vej- og trafikområdet. 

Egedal Kommune
Kontaktperson
Ida Bode, 7259 7345
Ansøgningsfrist
Egedal Kommune
Ansøgningsfrist:
Gladsaxe Kommune
Ansøgningsfrist:
Hørsholm Kommune
Ansøgningsfrist:
Skive Kommune
Ansøgningsfrist:
Sønderborg Kommune
Ansøgningsfrist:
Aarhus Kommune
Ansøgningsfrist:
Middelfart Kommune
Ansøgningsfrist: