Byens vand

Byens vand

20101005-Byens-vand-ikon.jpg

Dansk Byplanlaboratorium og Danva udbyder igen i år et kursus om integreret og bæredygtig planlægning af byens vand. Kurset er en unik mulighed for at få opbygget tværfagligheden og samarbejdet internt i kommunen og for at få inputs og sparring på konkrete projekter.

Det er den bærende idé i kurset, at hver kommune stiller med et hold af medarbejdere, som repræsenterer de forskellige fagligheder og afdelinger, der tager sig af håndteringen af byens vand. Sammensætningen af gruppen kan variere fra kommune til kommune, men gruppen bør som minimum tælle repræsentanter, som har med byplanlægning, vand- og spildevandsforsyning og byens grønne områder at gøre.

Se programmet

Se oplæg fra første kursusgang

Sted
8. december i Malmø, 12. - 13. januar i Skanderborg & 3. februar i Middelfart