Omdannelse af almene boligområder

Omdannelse af almene boligområder

20101220FornyelseafalmeneboligomraaderWebIkon.jpg

Kursus afholdt i København marts 2011.
På kurset får du vejledning i gennemførelse af fysiske helhedsplaner og fremtidssikring af almene bebyggelser. Der er indlagt øvelser, der tager udgangspunkt i konkrete cases. På den måde får kommunale medarbejdere og ansatte i boligorganisationerne en fælles referenceramme.

Se program

Se oplæg fra kurset:

Den røde tråde af Sekretariatsleder Olav Kirchhoff, Almennet

Fremtidsanalysen af Teknisk Chef Torben Trampe, KAB.

Besigtigelse: Fremtidssikring af Gyldenrisparken af Projektleder Carsten Bai og afdelingsformand Bjarne West fra Lejerbo samt rådgiverne på projektet.

Helhedsplanlægning, aktørinddragelse og samarbejde af Byggeteknisk konsulent Lars Holmsgaard og Byggeteknisk konsulent Käte Thorsen, Landsbyggefonden.

Overblik over finansieringsmuligheder af Teknisk Chef Torben Trampe, KAB.

Kommunens rolle af Jan Kendizior, Bygge- og teknikforvaltningen i Københavns Kommune.

Fremtidens lokale boligmarked af Regionschef Jette Søndergaard, KubenManagement.

Beboerdemokratisk proces af Sekretariatsleder Olav Kirchhoff, Almennet.

Sted
17. - 18. marts 2011 i København