Regnvand og bykvalitet

Regnvand og bykvalitet

RegnvandBykvalitetIkon.jpg
Studietur til Augustenborg i Malmø i maj. En eftermiddagstur med masser af konkrete eksempler på smukke og kloge regnvandsløsninger. Kom med og bliv inspireret af, hvordan regnvandet kan skabe kvalitet i byrummet og hvordan det i et boligområde fra 50´erne har været medvirkende til at løfte et helt kvarter.

Se programmet

Se oplæg:

Ytligt dagvatten i bostadsområden
af Thomas Leidtstedt, Mark & Miljö Projekt AB

Sted
18. maj 2011 i Malmø