Bevarende lokalplaner

Bevarende lokalplaner

Bevarende lokalplaner program

Kurset fokuserer på bevarende lokalplaner for blandede byområder, der både rummer bevarings- og byudviklingsinteresser. Hvordan zoomer vi ind på områdets bevaringsværdige hovedtræk, og hvordan skal lokalplanen se ud, så den holder i byretten og tiltrækker investorer?

 

Se oplæg fra kurset:

Introduktion til Mejlgadekvarteret
af Museumsinspektør Connie Jantzen, Århus Bymuseum

Lokalplanen for Mejlgade
af Byplanarkitekt Flemming Lefèvre, Århus Kommune

Bevaringsværdige hovedtræk
af Arkitekt Lars Dalsgaard-Hansen, Årstiderne Arkitekter

Bevaring, fornyelse og investeringer
af Direktør Rune Kilden, Norcap A/S

Hvad holder i byretten?
af Advokat Jens Flensborg, Energi & Miljø

Lokalplan bliver virkelighed
af Arkitekt Peter Bro Bertelsen, Århus Kommune

Sted
25. oktober 2011 i Århus