Åben land konference

Åben land konference

ben-land-konference-Ikon.jpg
Konference i Esbjerg 9. -10. juni. Med udgangspunkt i konkrete eksempler og aktuel forskning vil vi diskutere planlægning i kystnærhedszonen – et emne som er aktualiseret med den nyeste planlovsændring. Der vil være inspiration at hente til, hvordan man kan samarbejde på tværs af kommunegrænser – og landegrænser – med emner som turisme, kulturarv og klima.

Se program

 

Se præsentationer fra kurset:

Velkommen til Esbjerg
af John Snedker, formand for Plan- og Miljøudvalget, Esbjerg Kommune.

De danske kyster – en karakteristik
af Natur, kultur, klima og udvikling Landskabsarkitekt Dan B. Hasløv, Hasløv og Kjærsgaard.

Inspiration til planlægning i kystnærhedszonen
af Naturstyrelsens eksempelsamling Kontorchef Sanne Kjær, Naturstyrelsen.

Udviklingsdynamikker i sommerhussektoren
af Seniorforsker Anne Mette Hjalager, Advance1.

Kystdirektoratets arbejde med planlægning i kystzonen
af Vicedirektør Carl-Christian Munk-Nielsen, Kystdirektoratet.

Se oplæg fra kursets workshops:

Workshop A: Dialogbaseret planlægning i kystzonen

Dialogbaseret planlægning i Jammerbugten
af Ida Rytter Jensen, Jammerbugt Kommune.

Udpegning af oplevelsesværdier
af Ole Hjort Caspersen, Skov og Landskab, Københavns Universitet.

Workshop B: Kysten og klimaforandringerne

Kysten og klimaforandringer
af Thorsten Piontkowitz, Kystdirektoratet.

Klimatilpasning i Slagelse Kommune
af Merete Hvid Dalnæs, Slagelse Kommune.

Workshop C: Kystens kulturarv

Kystkulturen og dens fremtid
af Martin Weihe Esbensen, Arkitekt, ph.d. studerende, Arkitektskolen Aarhus.

Kulturmiljøsamarbejde ved Vadehavet
af Monica Stoye, Kommuneplanlægger, Esbjerg Kommune.

 

Sted
9.-10. juni i Esbjerg