Miljøvurdering

Miljøvurdering

MiljovurderingprogramJan2011Ikon.jpg

Kursus i Kolding. Hvad betyder lov om miljøvurdering af planer og programmer for planlægning i kommunerne? Det belyses på kurset, via gennemgang af loven, via cases fra udvalgte kommuner og via workshops om screening og scoping.

Se program

Se oplæg fra kurset:

Loven om miljøvurdering af planer og programmer
af Specialkonsulent Gert Johansen, Naturstyrelsen

Miljøvurdering af Aalborg Kommunes kommuneplan
af Miljøsagsbehandler Birgitte Krebs Schleemann, Aalborg Kommune
Bilag 1 og Bilag 2

Miljøvurdering af et kommuneplantillæg med VVM
af Gert Johansen

Sted
7. - 8. april 2011 i Kolding