Byens vand 2011

Byens vand 2011

ByensVandIkon.jpg

Dansk Byplanlaboratorium og Danva udbyder igen i år et kursus om integreret og bæredygtig planlægning af byens vand. Kurset er en unik mulighed for at få opbygget tværfagligheden og samarbejdet internt i kommunen og for at få inputs og sparring på konkrete projekter.

Den bærende idé er, at hver kommune stiller med et hold af medarbejdere, som repræsenterer de forskellige fagligheder og afdelinger, der tager sig af håndteringen af byens vand. Sammensætningen af gruppen kan variere, men gruppen bør som minimum tælle repræsentanter fra både forsyningsselskab og kommune, som har med byplanlægning, vand- og spildevandsforsyning og byens grønne områder at gøre.

Se programmet

Se oplæg fra kurset på Danvas hjemmeside

Sted
23. august i Skanderborg, 21.-22. september i Malmø, 27. oktober i Skanderborg