Strategisk energiplanlægning

Strategisk energiplanlægning

StrategiskEnergiplanlaegningIkon.jpgSeminar i Roskilde. Globale temperaturstigninger og krav til Co2-reduktion stiller store krav til fremtidens varme- og energiforsyning. Hvordan kan vi omstille vores energisystem, og hvilke barrierer findes der? Seminarets deltagere får inspiration til, hvordan fremtidens energiforsyning kan planlægges, så kommunerne opnår størst mulig samfundsøkonomisk og miljømæssig effekt.

Se programmet

 

Se oplæg fra kurset:

Strategisk Energiplanlægning - hvem, hvad, hvornår og hvorfor?
af Fuldmægtig Renée van Naerssen, Energistyrelsen.

Ifølge loven
af Advokat, ph.d. Pernille Asgaard Truelsen, Energi & Miljø.

Set fra forsyningssiden
af Underdirektør Jan Olsen, Nordforbrænding.

Sted
Tirsdag 21. juni kl 13 - 15.45 i Roskilde