Omdannelse af almene boligområder

Omdannelse af almene boligområder

På kurset får du vejledning i gennemførelse af fysiske helhedsplaner og fremtidssikring af almene bebyggelser. Der er indlagt øvelser, der tager udgangspunkt i konkrete cases. På den måde får kommunale medarbejdere og ansatte i boligorganisationerne en fælles referenceramme.

Se program

 

Se oplæg fra kurset:

Byplanlægning, visioner og boligpolitiske udfordringer i Herning
af Herning Kommune

Fremtidens almene boligområder – den røde tråd
af Sekretariatsleder Olav Kirchhoff, Almennet

Helhedsplanlægning, aktørinddragelse og samarbejde
af Byggeteknisk konsulent Lars Holmsgaard
og Byggeteknisk konsulent Käte Thorsen, Landsbyggefonden

Kunsten at overleve 4 direktører
af Direktør Niels Møller Jensen, Herning Vand

Bus til Lyngbyen
af Inspektør Per Antonsen

Det kommunale boligmarked
af Regionschef Jette Søndergaard, Kuben Management

Beboerdemokratisk proces
af Sekretariatsleder Olav Kirchoff, Almennet

 

Sted
8.-9. november 2011 i Herning
Tilmeldingsfrist
Tilmelding er fortsat mulig